Conegui els nous tractaments per les malaties prostàtiques i la disfunció erèctil

TULSA-PRO

Nou tractament mínimament invasiu del càncer de pròstata localitzat |Ablació per ones d’alta intensitat| Hiperplàsia Prostàtica

En el càncer localitzat de pròstata, l’ús d’ultrasons focalitzats d’alta intensitat es un tractament mínimament invasiu i adaptat als pacients que no desitgen la cirurgia com a primera opció terapèutica.

La seva finalitat és reduir al màxim complicacions tant comunes com la incontinència d´orina o la disfunció erèctil,  altament prevalent amb els altres mètodes. El fet de ser un procediment controlat per RNM  i termometria, permet ajustar molt en la precisió terapèutica.

La gran versatibilitat del tractament , així com els seus escassos efectes secundaris, es ideal  com a primera opció, front a altres procediments mes agressius com  la cirurgia, la radioteràpia o la crioteràpia. Tant mateix no invalida el fet d’utilitzar-los en els pocs casos de recurrència.

El procediment es realitza sota anestèsia general ja que el mètode demana la màxima quietud possible, la via d’abordatge és a través de la via urinària natural sense incisions (transuretral) i sense requerir sondatges posteriors. El procediment és ambulatori, seguit d’una recuperació  domiciliaria i laboral precoç.

intervencio-tulsa

BIÒPSIA DE PRÒSTATA PER FUSIÓ RNM/ECOGRAFIA

Nou tractament per: Presició diagnòstica | Càncer de pròstata | Ecografia sota sedació

Aquestes noves tecnologies en el diagnòstic del càncer de pròstata permeten detectar petites lesions neoplàsiques en casos d’alta sospita clínica.

La seva indicació preval en situacions de PSA elevat, així com casos ocults del càncer de pròstata, amb persistent PSA elevat i biòpsies anteriors negatives. Així mateix és una eina bàsica en aquells pacients sotmesos a vigilància activa (càncers de baixa agressivitat clínica) que requereixen biòpsies freqüents de seguiment.

Des del nostre nou centre especialitzat en ressonàncies multiparamètriques de pròstata (3 Teslas) hem incorporat el mètode de fusió ecografia. Aquesta nova tècnica per al diagnòstic del càncer de pròstata duplica el diagnòstic (del 40% al 90%). A través de la fusió d’imatge ressonància magnètica i ecografia en temps real es practiquen biòpsies específiques sobre les àrees sospitoses prèviament marcades per nostres radiòlegs segons la denominació PI-RADS v2.

El procediment es realitza sota sedació i preparació rectal, permetent ja sigui per via perineal o transrectal, obtenir una mostra precisa de la zona perifèrica, transicional o apical de la pròstata. Gràcies al elevat valor predictiu negatiu de la prova (molt baixa incidència de tumor en zones no sospitoses) podem confiar en el diagnòstic per punció i evitar en molts casos biòpsies posteriors innecessàries

serrallach-fig-03
serrallach-fig-04
serrallach-fig-02

NOU TRACTAMENT DE LA DISFUNCIÓ ERÈCTIL AMB ONES DE BAIXA FREQÜÈNCIA – LITOCAV

Tècniques de rehabilitació vascular

El tractament amb ones de Xoc, conegut com LITOCAV pel tractament de la disfunció erèctil, es basa en un procés de reactivació de l’angiogènesis (regenerar petits vasos sanguinis) i creació d´una nova vascularització en el teixit cavernós. Les ones de Xoc han de ser de baixa potència (intensitat) però d´alta freqüència. També s’utilitzen per produir relaxació muscular i eliminar els punts dolorosos, donat el seu efecte analgèsic i antiinflamatori.
Es bàsic previ inici del tractament realitzar un estudi vascular del penis amb ecografia doppler peneana amb estimulació (injecció peniana indolora d´un vasodilatador) per conèixer la qualitat arterial dels vasos cavernosos i fer diagnòstic diferencial amb altres causes ja siguin psicològiques, endocrines i farmacològiques.
El tractament, és un procediment no invasiu, eficaç per la disfunció erèctil i sense efectes secundaris per el pacient. El tractament es ambulatori, ràpid e indolor, en sessions de 10 minuts.
Tot pacient que hagi vist alterada la seva capacitat en les relacions de parella, es pot beneficiar d´aquests tractaments no invasius i recuperar l´activitat sexual d´anys enrere.

serrallach-fig-06
serrallach-fig-05

PROCEDIMENTS I TÈCNIQUES MÈDIQUES

VASECTOMIA

 • Vasectomia sense bisturí
 • Anestèisa local o sedació
 • Hidrocelectomia
 • Frenuloplàstia

CIRCUMSICIÓ

 • També coneguda com a fimosis
 • Frenet curt

MALALTIES TESTICULARS

 • Hidrocele (líquid en genitals)
 • Quist de Cordo

VARICOCELE

 • Esterilitat

CIRUGÍA PROSTÀTICA

 • Obstrucció prostàtica
 • RTU Vaporitzador plasmakinètic
 • RTU Pròstata Làser verd –
 • RTU Prostata Laser Holmium

CIRUGIA INCONTINÈNCIA

 • Malles suburetrals
 • Pròtesis

CIRUGIA LAPAROSCÒPICA

 • Prostatectomia radical (cànçer de pròstata)
 • Prostatectomia radical laparoscòpica (cànçer de pròstata)
 • Nefrectomia laparoscòpica radical i parcial
 • Cistectomia laparoscòpica

ALTRES CIRUGIES

 • Càncer de bufeta
  • RTU Tumor vesical
  • Neobufeta
 • Nefroureterectomia
 • Estretament de la uretra – Cirugia reconstructiva

LITIASIS

 • Ureterorenoscòpia + Làser
 • Litiasi vesical + Làser

DISFUNCIÓ ERÈCTIL

 • Incurvació
 • Litocav (ones de baixa frequència)
 • Pròtesis
 • Autoinjeccions
 • Varicocelectomia

SEC

Serrallach Estudis Complementaris

La base dels nostres resultats es fonamenten en els estudis complementaris, per això des del nostre departament SEC dirigim els nostres esforços cap a la optimització diagnòstica i terapèutica, en col·laboració amb altres centres.

 • Biòpsies de pròstata per fusió RNM/Ecografia sota sedació.
 • Estudis de disfunció erèctil per ecografia doppler color amb injecció de prostaglandines (estudi de la organicitat de les disfuncions)
 • Ecografia doppler testicular (estudis d´esterilitat masculina)
 • Fluxometries, Urodinamies
 • Cistoscòpia ambulatòria (visualització de la bufeta urinària)

 • Revisions prostàtiques, control i detecció del càncer de pròstata
 • RNM multiparamètrica de pròstata (centre diagnòstic Alomar)
 • Prevenció infeccions urinàries (vacunoterapia)
 • Diagnòstic, control i seguiment del tumor vesical.
 • Aprenentatge en auto-injecció en disfunció erèctil